zasady, tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat należności pieniężnych

Uchwała Nr XXXVII/221/06 Rady Gminy Dygowo z dnia 12.09.2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat należności pienieżnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.