• uchwała w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze
    675 KB
  • uchwała w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
    95 KB