• informacja o ofertach, które zostały złożone w terminie
    587 KB