"Adaptacja lokalu na Gminne Centrum Kultury w Dygowie" - dokumentacja przetargowa • GCK_Dygowo_projekt.pdf
  3 MB
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf
  604 KB
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.doc
  196 KB
 • Przedmiar robót.pdf
  680 KB