"Adaptacja lokalu na świetlicę wiejską we Wrzosowie" - dokumentacja przetargowa • Projekt budowlany.pdf
  2 MB
 • Przedmiar robót .pdf
  552 KB
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.doc
  191 KB
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf
  240 KB