Modyfikacja SIWZ na "Wywóz odpadów z obiektów komunalnych na terenie gminy Dygowo"