Modyfikacja SIWZ na "Zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń piwnic na zaplecze zepołu sportowego, Dygowo ul. Kolejowa 10"