Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy - dotyczy przetargu na "Przebudowę ulicy Zielonej w Dygowie (II Etap)