zaproszenie do składania ofert na udzielenie kredytu inwestycyjnego