dostawa samochodu dla Straży Gminnej

W załączeniu ogłoszenie oraz SIWZ.