dostawa samochodu terenowego dla Straży Gminnej

W załączeniu ogłoszenie o przetargu oraz SIWZ