modyfikacja SIWZ-dostawa samochodu dla Straży Gminnej

W załączeniu modyfikacja SIWZ