Przebudowa ulicy Ogrodowej w Dygowie-oświetlenie uliczne.

W załączeniu ogłoszenie o przetargu, SIWZ, przedmiar robót oraz trasa oświetlenia.