Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych wraz z placem zabaw w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012

W załączeniu ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, przedmiar robót, projekt zagospodarowania terenu, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (uzupełniająca), projekt budowlany.

 • Specyfikacja techniczna
  8 MB
 • Projekt budowlany cz. 1
  5 MB
 • Projekt budowlany cz. 2
  5 MB
 • Specyfikacja techniczna uzupełniająca
  249 KB
 • Przedmiar robót
  263 KB
 • SIWZ
  320 KB
 • ogłoszenie o zamówieniu 1
  386 KB
 • ogłoszenie o zamówieniu 2
  390 KB
 • ogłoszenie o zamówieniu 3
  349 KB