• Opinia_RIO_o_przedlozonym_projekcie_budzetu_Gminy_Dygowo_na_rok_2013.pdf
  896 KB
 • Opinia_RIO_w_sprawie_mozliwosci_splaty__kredytu_zaciaganego_przez_Gmine_Dygowo.pdf
  854 KB
 • Opinia_RIO_w_sprawie_prawidlowosci_planowanej_kwoty_dlugu_publicznego_Gmina_Dygowo_na_lata_2013-2020.pdf
  1 MB
 • Opinia_RIO_w_sprawie_sprawozdania_Wojta_Gminy_Dygowo_z_wykonania_budzetu_Gminy_za_2012_r._pdf
  930 KB
 • Opinia_RIO_z_przebiegu_wykonania_budzetu_za_I_pol.2013_r._pdf
  574 KB
 • Sprawozd.RB-Z_za_rok_2012__I__II_kw.2013.pdf
  2 MB
 • Sprawozdanie_RB_NDS_za_2012_rok_I__II_kw.2013.pdf
  1 MB
 • Sprawozdanie_RB-N_za_2012_rok.I.II_kw.2013.pdf
  1 MB
 • Uch.RG_nr_XXXI.225.13_z_dnia_10.09.2013.pdf
  201 KB
 • Zasw.US_o_niezaleganiu_w_podatkach.pdf
  545 KB
 • Zaswiad.ZUS_o_niezaleganiu_w_oplacaniu_skladek.pdf
  169 KB