• ogłoszenie o zamówieniu
  1 MB
 • SIWZ
  207 KB
 • przedmiot zamówienia
  79 KB
 • załącznik Nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia
  209 KB
 • załącznik Nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia
  42 KB
 • regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dygowo
  595 KB
 • odpowiedź na zapytanie do treści SIWZ
  534 KB