• ogłoszenie o zamówieniu
  2 MB
 • SIWZ wraz z załącznikami (od Nr 2 do Nr 10)
  245 KB
 • opis przedmiotu zamówienia
  89 KB
 • Załącznik Nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia
  13 KB
 • Załącznik Nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia
  42 KB
 • Załącznik Nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia
  188 KB
 • Załącznik Nr 11 do SIWZ -regulamin utrzymania czystości i porządku
  595 KB
 • Załacznik Nr 11 do SIWZ - zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku
  231 KB