Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej na nawierzchnię z płyt betonowych w Jazach (działka 269), oraz przebudowa drogi gminnej na nawierzchnię z płyt betonowych we Wrzosowie

Nr sprawy: BPP.7013.290/299.2021

Numer ogłoszenia BZP: 2021/BZP 00257251/01

Identyfikator postępowania (ID) na „mini portalu”: cc7cb142-3dfe-424b-952b-5805cf023837

link do ogłoszenia na „mini portalu”: miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/cc7cb142-3dfe-424b-952b-5805cf023837

 

 • Załącznik nr 1- Wrzosowo
  84 KB
 • Załącznik nr 9- SST Jazy
  2 MB
 • Załącznik nr 9- SST Wrzosowo
  2 MB
 • Załącznik nr 10- Przedmiar Jazy
  290 KB
 • Załącznik nr 10- Przedmiar Wrzosowo
  307 KB
 • Załącznik nr 11- Projekt Jazy
  4 MB
 • Załącznik nr 11- Projekt Wrzosowo
  4 MB
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  152 KB
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  250 KB