Nazwa zadania: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Dygowo Nr sprawy BPP.7230.1.2024 numer ogłoszenia : 2023/BZP 00544586 identyfikator postępowania: ocds-148610-bb1c5f5d-9823-11ee-ba3b-4e891c384685

 

 • 0_SWZ_.docx
  82 KB
 • 2024_1_projekt_umowy.docx
  94 KB
 • 2024_2_Wersja_1_-_Oferta__aktualna_12.12.2023_14.40.42_.pdf
  129 KB
 • 2024_3_zalacznik_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_udzialu.docx
  51 KB
 • 2024_4_zalacznik_oswiadczenie_o_braku_podstaw_wykluczenia.docx
  52 KB
 • 2024_4a_ZALACZNIK_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_z_postepowania_ART_7_UST_1_USTAWY.docx
  27 KB
 • 2024_5_zalacznik_oswiadczenie_o_aktualnosci_informacji_z_art_125_ust_1.docx
  29 KB
 • 2024_6_zalacznik_wzor_wykazu_wykonanych_zamowien.docx
  56 KB
 • 2024_7_załącznik_wzór_wykazu_sprzętu_.rtf
  55 KB
 • 2024_8_zalacznik_opis_przedmiotu_zamowienia.rtf
  213 KB
 • 2024_9_zalacznik_informacja_o_ochronie_danych_osobowych_Pzp.docx
  28 KB
 • 08dbfa47-adb1-b620-b852-960011b3f7b1__4_.pdf
  152 KB
 • 2024_2_zalacznik_wzor_formularza_oferty__cz_1_i_2.docx
  61 KB
 • utrzymanie_dróg_kwota.pdf
  204 KB