Nazwa zadania: Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Dygowo w 2024 roku Nr sprawy OiK.DU.272.1.2023 numer ogłoszenia : 2023/BZP 00552471 identyfikator postępowania: ocds-148610-a84d52ca-9a68-11ee-ba3b-4e891c384685

 • ogłoszenie
  157 KB
 • SWZ_Dowóz_dzieci_do_szkół_na_terenie_Gminy_Dygowo_zapis.docx
  89 KB
 • Załącznik_nr_1_do_SWZ_-_Wykaz_tras.docx
  28 KB
 • Załącznik_nr_2_Formularz_oferty.docx
  59 KB
 • Załącznik_nr_3_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_udzialu.docx
  51 KB
 • Załącznik_nr_4_oswiadczenie_o_braku_podstaw_wykluczenia.docx
  52 KB
 • Załącznik_nr_4a_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_z_postepowania_ART_7_UST_1_USTAWY.docx
  28 KB
 • Załącznik_nr_4b_oswiadczenie_o_aktualnosci_informacji_z_art_125_ust_1.docx
  29 KB
 • Załącznik_nr_5_Wykaz_usług.docx
  17 KB
 • Załącznik_nr_6_Wykaz_osób.docx
  15 KB
 • Załącznik_nr_7_Wykaz_pojazdów.docx
  17 KB
 • Załącznik_nr_8_Projekt_Umowy.docx
  27 KB
 • Załącznik_nr_9_informacja_o_ochronie_danych_osobowych_Pzp.docx
  28 KB
 • 2024_Informacja_o_kwocie_przeznaczonej_na_realizacje_zam.pdf
  173 KB