przebudowa drogi gminnej w KłopotowieDygowo, dnia 2. września 2005 roku.  

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) Gmina Dygowo zawiadamia o wyborze oferty w postępowaniu na przebudowę drogi gminnej w Kłopotowie.
Wybrano ofertę:
Przedsiębiorstwo Budowlano- Transportowe
Stefan Zakrzewski
ul. Szafirowa 16
78-100 Kołobrzeg
za cenę: 911.416,86 zł
 
Wójt mgr Marek Zawadzki