rekultywacja składowiskarekultywacja składowiska odpadów komunalnych Lisia Góra
Dygowo, dnia 10 października 2005 roku.
 
  
   
  
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
                        Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 lutego 2004 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) Gmina Dygowo zawiadamia o wyborze oferty w postępowaniu na rekultywację składowiska odpadów komunalnych Lisia Góra, Gmina Dygowo.
 
Wybrano ofertę:

 
 
Przedsiębiorstwo „HYDROGEOBUDOWA” Sp. z o.o.
ul. Koszalińska 60
76-100 Sławno
 
 
za cenę: 241.559,45 złotych brutto