utwardzenie placu apelowego dla Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Dygowie


utwardzenie placu apelowego dla Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Dygowie
Dygowo, dnia 4. października 2005 roku. 
  
    
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
                        Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 lutego 2004 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) Gmina Dygowo zawiadamia o wyborze oferty w postępowaniu na utwardzenie placu apelowego dla Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Dygowie.
 
Wybrano ofertę:
 
 
Przedsiębiorstwo Budowlano - Transportowe
Stefan Zakrzewski
ul. Szafirowa 16
78-100 Kołobrzeg
 
 
za cenę: 51.240,00 złotych brutto.