uzbrojenie terenów budownictwaUzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w Dygowie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) Gmina Dygowo zawiadamia o wyborze oferty w postępowaniu na budowę czterech przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach zadania “Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w Dygowie”. 
Wybrano ofertę:
Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe 
“MAR-JON” Marian Ilecki
ul. Spasowskiego 13A/6
75-451 Koszalin
 
za następujące ceny:
a) przyłącze kanalizacyjne Dygowo działka Nr 222 24.135,75 zł;
b) przyłącze kanalizacyjne Dygowo działka Nr 105/2 15.943,87 zł;
c) przyłącze kanalizacyjne Dygowo działka Nr 158/2 2.631,03 zł;
d) przyłącze kanalizacyjne Dygowo działka Nr 171 14.136,79 zł