wykonanie prac geodezyjnych na rzecz gminy Dygowo związanych z projektowaniem przebudowy dróg gminnychwykonanie prac geodezyjnych na rzecz Gminy Dygowo związanych z projektowaniem przebudowy dróg gminn

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) Gmina Dygowo zawiadamia o wyborze oferty w postępowaniu na wykonanie prac geodezyjnych na rzecz Gminy Dygowo związanych z projektowaniem przebudowy dróg gminnych.
Wybrano ofertę:
“GEOSYSTEM” sp. jawna
Jerzy Cieszko, Jerzy Martyniuk
ul. Koszalińska 89
78-400 Szczecinek
 
za cenę: 18.400,00 netto