wykonanie prac projektowych przebudowy dróg gminnychZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) Gmina Dygowo zawiadamia o wyborze oferty w postępowaniu na wykonanie prac projektowych przebudowy dróg gminnych – drogi w Skoczowie, drogi w Kłopotowie, ulicy Ogrodowej w Dygowie oraz ulicy Zielonej w Dygowie. 

Wybrano ofertę:
Przedsiębiortwo Produkcyjno – Usługowe
“DACH” Sp. z o.o.
ul. Szkutnicza 12
75-325 Koszalin