wywóz śmieciZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) Gmina Dygowo zawiadamia o wyborze oferty w postępowaniu na wywóz nieczystości stałych z obiektów komunalnych na terenie gminy Dygowo. 
Wybrano ofertę:
Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska
Spółka z o.o.
ul. 6 Dywizji Piechoty 60
78-100 Kołobrzeg
 
za następujące ceny netto:

Cena wywozu 1 m3 odpadów                                                                                                                                        31,00 zł;

Cena sprzątania przystanków łącznie z wywozem odpadów z rozstawionych koszy ulicznych w okresie jednego miesiąca 500,00 zł;

Cena rozstawienia i wywozu odpadów z koszy ulicznych w okresie jednego miesiąca                                                   330,00 zł.