dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Dygowo

Dygowo, dnia 30. czerwca 2006 roku

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


 

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) Gmina Dygowo zawiadamia o wyborze oferty w postępowaniu na przebudowę drogi gminnej w Skoczowie 

Wybrano ofertę:

 Zakład Instalatorstwa Sanitarnego i C.O.

Antoni Jachimczuk

ul. Świerkowa 11

75-644 Koszalin 

za cenę: 661.419,68 zł.

Autor dokumentu:Andrzej Mazur