dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Dygowo_1

Dygowo, dnia 18. sierpnia 2006 roku. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r.  Prawo zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177) Gminny Zespół Oświaty i Kultury w Dygowi zawiadamia o wyborze oferty w postępowaniu na dowóz uczniów do szkół z terenu gminy Dygowo.

Wybrano ofertę firmy:

Usługi Osobowo-Przewozowe

KARPX Jerzy Karpiński

Wyganowo 5, 78-230 Karlino

Uzasadnienie wyboru: Ustalonym kryterium wyboru ofert była cena. Oferta  zawierała najniższą cenę.