modernizacja świetlicy wiejskiej w Gąskowie

   Dygowo, dnia 4. kwietnia 2006.

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

                        Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 lutego 2004 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) Gmina Dygowo zawiadamia o wyborze oferty w postępowaniu na modernizację świetlicy wiejskiej w Gąskowie.

Wybrano ofertę:

SCHEN - BUD

Kazimierz Stosik

ul. Kołobrzeska 24A

78-113 Dygowo

za cenę:   218.801,86 złotych brutto.

Autor dokumentu: Andrzej Mazur