wybór oferty na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Dygowo, dnia 30. stycznia 2006 roku.

 

     ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

                        Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 lutego 2004 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) Gmina Dygowo zawiadamia o wyborze oferty w postępowaniu na sporządzaniu projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

Wybrano ofertę:

Pracownia Urbanistyczna - Erdmannn

ul. Bogusława II 1A/6

75-057 Koszalin

za następującą cenę:

1) za sporządzanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:

     325,00 zł netto;

2) za sporządzanie zmiany decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:

   190,00 zł netto.

Autor dokumentu: Andrzej Mazur