zagospodarowanie i ukształtowanie centrum wsi poprzez przebudowę Placu Wolności w Dygowie

Dygowo, dnia 30. czerwca 2006 rokuZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


 

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) Gmina Dygowo zawiadamia o wyborze oferty w postępowaniu na zagospodarowanie i ukształtowanie centrum wsi poprzez przebudowę Placu Wolności w Dygowie.

 

Wybrano ofertę:

 

Przedsiębiorstwo Budowlano- Transportowe

Stefan Zakrzewski

ul. Szafirowa 16

78-100 Kołobrzeg

 

za cenę: 609.681,13 zł.

Autor dokumentu: Andrzej Mazur