dostawa przyrządu do pomiaru prędkości i rejestrowania pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość dla Straży Gminnej w Dygowie.  • dostawa przyrządu do pomiaru prędkości i rejestrowania pojazdów przekraczających dopuszczalną prędkość dla Straży Gminnej w Dygo
    1,011 KB