dostawa samochodu terenowego dla Straży Gminnej

W załączeniu zawiadomienie o wyborze oferty