udzielenie kredytu długoterminowego (zapytanie o cenę)

W załączeniu zawiadomienie o wyborze oferty (tryb zapytania o cenę) dotyczące zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dygowo