Informacja o sprostowaniu oczywistej omyłki w zawiadomieniu

W załączeniu informacja o sprostowaniu oczywistej omyłki w Zawiadomieniu o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego "Przebudowy ulicy Ogrodowej wraz z kanalizacją deszczową - odcinek I-I i II-II".

  • Sprostowanie oczywistej omyłki
    63 KB