odrzucenie oferty - oswietlenie ulicy Krótkiej w Dygowie

W załaczeniu zawiadomieniu o odrzuceniu oferty w postępowaniu na oświetlenie drogowe ulicy Krótkiej w Dygowie