protest do przetargu na Przebudowę ulicy Ogorodwej w Dygowie wraz z kanalizacją deszczową

W załączeniu zawiadomienie o wniesieniu protestu oraz kopia protestu