rozstrzygnięcie protestu-oswietlenie ulicy Krótkiej w Dygowie

W załączeniu rozstrzygnięcie protestu