sprostowanie dotycz. rozstrzygnięcia protestu-oswietlenie drogowe ulicy Krótkiej w Dygowie

W załączeniu sprostowanie w części dotyczącej pouczenia o odwołaniu.