wniesienie protestu - oświetlenie ulicy Krótkiej wDygowie

W załączeniu zawiadomienie o wniesieniu protestu oraz kopia protestu