wybór oferty - ul. Ogrodowa w Dygowie

W załączeniu zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu dotyczącym "Przebudowy ulicy Ogrodwej w Dygowie wraz z kanalizacją deszczową"