zawiadomienie o wyborze oferty - "Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych wraz z placem zabaw w Dygowie w ramach programu Moje Boisko ORLIK 2012"

W załączeniu zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego "Budowy boisk sportowych wraz z placem zabaw w Dygowie w ramach programu Moje Boisko ORLIK 2012"

  • zawiadomienie o wyborze oferty - str. 2
    416 KB
  • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY STR. 1
    549 KB