zawiadomienie o wyborze oferty-oswietlenie ulicy Krótkiej w Dygowie

W załączeniu zawiadomienie o wyborze oferty