zawiadomienie o wyborze oferty - przebudowa świetlicy wiejskiej w Jazach - I etap naprawa i wzmocnienie fundamentów.

W załączeniu zawiadomienie o wyborze oferty w postępowniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego Przebudowy świetlicy wiejskiej w Jazach -

I etap naprawa i wzmocnienie fundamentów.

  • zawiadomienie o wyborze oferty
    6 MB