Zawiadomienie o wyborze oferty - przebudowa ulicy Ogrodowej wraz z kanalizacja deszczową - odcinek I-I i II-II

W załączeniu zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego  dotyyczącego "Przebudowy ulicy Ogrodowej wraz z kanalizacją deszczową - odcinek I-I i II-II.

  • zawiadomienie o wyborze oferty
    2 MB