zawiadomienie o wyborze oferty - zapytanie o cenę

W załaczeniu zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia pubicznego w trybie zapytania o cenę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu J.S.T na sfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa ulicy Ogrodowej.

  • Zawiadomienie o wyborze ofety - zapytanie o cenę
    1 MB