Zawiadomienie o wyborze oferty - zapytanie o cenę

W załączeniu zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zpytania o cenę  dotyczącego zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla powiatu na podstawie porozumienia zawartego 06.11.2008 r. oraz podpisanej umowy w dniu 24.06.2009 r. na realizacje inwstycji, polegającej na przebudowie drogi powiatowejnr 0275 Z Sianożęty - Dygowo  na odcinku przebiegającym od skrzyżowania z droga powiatową nr 0278 Z Kukinia - Dobrzyca do skrzyżowania z linią kolejową Koobrzeg - Białogard.

  • Zawiadomienie o wyborze oferty
    918 KB