wybór oferty - kredyt długoterminowy

W załączeniu zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu w trybie zapytania o cenę dotyczącego zaciągnięcia kredytu dlugoterminowego przez Gminę Dygowo.