wybór oferty-kredyt długoterminowy

w załączeniu zawiadomienie o wyborze oferty